Kantharos geeft kleur aan verschillen

Kantharos is een organi­satie­advies- en trainings­bureau gespecia­liseerd in het om­gaan met verschillen.

Kantharos is van oorsprong de naam voor een oud Griekse strijdbeker, waarop onder andere twee gezichten staan afgebeeld: een Grieks en een Afrikaans, een wit en een zwart gezicht. Deze afbeelding gaf uiting aan de waardering van de oude Grieken voor hun Afrikaanse bondgenoten. Voor ons bureau staat het in ons logo symbool voor een vruchtbare en gelijkwaardige samenwerking tussen ‘diverse’ mensen.

Doorwerking van het kolonialisme op ons leven en werken

De workshop ‘Doorwerking van het kolonialisme op ons leven en werken’ trok meer dan 80 deelnemers, waaronder Staatssecretaris Maarten van Ooijen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van Ooijen benadrukte het belang van een stevige aanpak van de doorwerking van het slavernijverleden in de zorg en gezondheid. Sprekers Glenn Helberg en Dr. Lida M van den Broek namen de deelnemers mee in bewustwording en erkenning van de impact van slavernij en kolonialisme op individuen, relaties en de samenleving.

Leer meer over deze workshop

Specialisaties

Managen van diversiteit

Het vormgeven aan de ‘diverse’ organisatie is in de komende jaren één van de opgaven waar Nederlandse organisaties voor staan. Organisaties hebben in toenemende mate te maken met een etnische en culturele diversiteit in hun klanten en/of personeelsbestand.

Omgaan met racisme

Kantharos is één van de eerste organisaties in Europa, die een methode ontwikkelde om discriminatie en racisme in organisaties aan de orde te stellen en aan te pakken. Met deze methode heeft Kantharos veel succes in zowel Nederland als in België en Duitsland.

Omgaan met cultuurverschillen

Cultuur is hoe je gewend bent de dingen te doen. Iedere cultuur heeft de neiging de eigen manier van doen, de eigen waarden en normen als de beste te zien en tot de ‘vanzelfsprekende normaliteit’ te verheffen.

Pesten, intimidatie en discriminatie

Gewenst of ongewenst, wie bepaalt dat? Ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag, is de term die in Nederland pesten, sexuele intimidatie en discriminatie onder één noemer brengt.

Managen van veranderen

Een structuur kun je linksom om rechtsom organiseren als je de cultuur niet meeneemt verandert er niet wezenlijk iets.

Spelvormen

Kantharos werkt in haar trainingen met speelse oefeningen, omdat die de vaak beladen onderwerpen op een lichte manier bespreekbaar maken. Rond de diverse thema’s is een aantal zelfstandige spelvormen ontwikkeld, die bij uitstek geschikt zijn om op conferenties en studiedagen deelnemers op een actieve manier bij onderwerpen te betrekken.