Organisatieadvies

O

rganisatieadvies gaat meestal over het ontwikkelen van diversiteitsbeleid in een organisatie. Waar zit de organisatie nu en waar wil en kan het naar toe groeien en hoe kan zowel de top van de organisatie als de werkvloer en het management dat daartussen zit daar in meegenomen worden.

Enkele voorbeelden

  • Advies ten aanzien vacaturestelling en sollicitatieprocedure
  • Aanzet tot het ontwikkelen van diversiteitsbeleid voor een centrum voor kunst, muziek en theater
  • Uitvoering diversiteitskwaliteitsmeter ten behoeve van het ontwikkelen van diversiteitsbeleid voor een politiek activistische organisatie