Onderzoek

K

antharos geeft voorkeur aan een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Kwantitatief kan de harde cijfers laten zien, terwijl kwalitatief onderzoek het verhaal achter de cijfers kan illustreren.

Recente onderzoeken

  • Het effect van het diversiteitbeleid op de loopbaan van etnische medewerkers bij een grote diensten organisatie
  • Evaluatie van de effectiviteit van de inzet van Indiase Operatie kamer Assistenten in Nederland
  • Cultuuronderzoek in kader van conflicten in een afdeling/team
  • Etnische samenwerking in organisaties
  • Diversiteitkwaliteitmeter

De Diversiteit Kwaliteit Meter (DKM)

Waar staat het diversiteitsbeleid van de organisatie en waar willen we naar toe?
De diversiteit Kwaliteit meter is een meetinstrument waarmee het diversiteitsbeleid van de organisatie in al haar aspecten doorgelicht en vervolgbeleid geformuleerd kan worden. Er kan zowel een nulmeting als een resultaatmeting mee worden uitgevoerd.

De deelgebieden die gemeten worden zijn: Stijl van managen; significante waarden (de cultuur); personeelsbeleid; kennis & vaardigheden; systemen & strategie en de structuur van de organisatie.

Er wordt gemeten op 3 aandachtgebieden: afstand, achterstand en achterstelling.

De resultaten worden in 5 ontwikkelingsfase gescoord: De Monoculturele organisatie; geïsoleerde diversiteit initiatieven; Diversiteit beleidsontwikkeling; integraal diversiteitsbeleid en ten slotte de ‘diverse’ organisatie.

De vragenlijst wordt door medewerkers op de verschillende niveaus in de organisatie ingevuld. De resultaten worden in de organisatie besproken op basis waarvan een plan van aanpak ten behoeve van vervolgstappen gemaakt kan worden