Dialoog

O

nbegrip en polarisatie zijn kenmerkend voor deze tijd. De transformatieve dialoog is bij uitstek geschikt om controversiële thema’s als racisme, discriminatie en sociale onveiligheid bespreekbaar te maken. Het openlijk uitspreken van wat eerder niet gehoord werd, helpt. Daarvoor moet de eigen regie en een voor partijen ‘kloppende’ setting gewaarborgd zijn.

Enkele voorbeelden

  • Racisme incident in een diensten organisatie (zie voor een gedetailleerde bespreking van de casus hoofdstuk 17 & 18 in ‘Wit is nu aan zat’.
  • Samenwerkingsconflict tussen werkvloer en coördinatoren op een ziekenhuisafdeling.
  • Samenwerkingsprobleem tussen team en leidinggevende op een hogeschool.
  • Conflictinterventie op een multiculturele werkvloer in een productiebedrijf (zie voor een gedetailleerde bespreking van de casus hoofdstuk 9 van ‘Gein, ongein, pesten’.