Pesten, intimidatie en discriminatie

I

ntimidatie? Dat slaan wij er hier wel uit!’ Dat is, kort samengevat, de mening over pesten en discriminatie op de werkvloer bij een groot productiebedrijf. Een groepje fabrieksarbeiders neemt het initiatief tot het project ‘intimidatie te lijf’ dat door Kantharos is ontwikkeld en uitgevoerd. Er wordt in het bedrijf intensief aandacht besteed aan het onderwerp met een spelprogramma, trainingen, een publiciteitscampagne en de aanstelling van vertrouwenspersonen.

 

 Een effectonderzoek na twee jaar laat zien dat de resultaten er niet om liegen.

 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen gein, ongein en pesten.
 • Met name mensen die deel hebben genomen aan het programma herkennen pesten sneller en stellen het aan de orde.
 • Was vroeger de reactie: ‘daar moet je tegen kunnen!’, nu is de reactie veel vaker ‘mot dat nou?’.

 

 

Programma-aanbod:

 • Basis- en vervolgtraining ‘intimidatie te lijf’
  erkennen, herkennen en leren omgaan met pesten, intimidatie en discriminatie
 • Kantoorprogramma
  macht- en territoriumspelletjes op kantoor
 • Managementtraining
  intimidatie en discriminatie op de werkvloer
 • Spel/ discussieprogramma (voor grote groepen)
  over gein, ongein en pesten
 • (individuele) Coaching
  voor vertrouwenspersonen en klachtencommissies
 • ‘Mediation’
  bemiddeling in conflictsituaties training basisvaardigheden voor vertrouwenspersonen en klachtencommissies
Titel:Gein, Ongein, Pesten
Auteur:Lida van den Broek
ISBN90-244-1642-6
Prijs€21,85
Bestellen

De weerslag van acht jaar ervaring met ‘pestprogramma’s’ in bedrijven en organisaties. Het boek is bedoeld voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor wat er met mensen gebeurt in organisaties. Dat zijn bij uitstek leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, vertrouwenspersonen, beleidsontwikkelaars, organisatieadviseurs en opleiders, maar eigenlijk natuurlijk iedereen die op de werkvloer rondloopt.