Spelvormen

K

antharos werkt in haar trainingen met speelse oefeningen, omdat die de vaak beladen onderwerpen op een lichte manier bespreekbaar maken. Rond de diverse thema’s is een aantal zelfstandige spelvormen ontwikkeld, die bij uitstek geschikt zijn om op conferenties en studiedagen deelnemers op een actieve manier bij onderwerpen te betrekken.

De kleurentest

Een spel over omgaan met cultuurverschillen. Het is een interactief spel dat kennis en meningen van de deelnemers op de proef stelt én op de korrel neemt. De deelnemers worden uitgenodigd ‘kleur te bekennen’.
Dit spel is met name geschikt voor grote groepen, bijvoorbeeld als onderdeel van een werkconferentie. Duur ± 3/4 uur. Het spel kan op maat worden toegesneden.

Het intimidatiespel

Dit gaat over ongewenste omgangsvormen op het werk, over discriminatie, intimidatie, pesten en ongein. Het is een interactief spel, dat met grote groepen kan worden gespeeld en dat tot doel heeft een discussie over het onderwerp op gang te brengen. De inhoud van het spel wordt op de organisatie toegesneden. Duur ± 3/4 uur
Is dit a) Gein b) Ongein c) Pesten

Bij ons gebeurt dat niet: een spel dat de verschillende vormen van discriminatie in de organisatie aan de orde stelt. Dit spel is zowel in trainingen als in grote groepen, zoals op werkconferenties, te gebruiken. De inhoud van het spel wordt op basis van gegevens uit de organisatie op maat gemaakt.

Het diversiteitsspel

Dit spel daagt de spelers uit te onderzoeken of en zo ja hoe het verbeteren van bedrijfsresultaten kan worden gecombineerd met het vergroten van de diversiteit in de organisatie. Het spel wordt met maximaal 8 personen gespeeld, duurt ± 1,5 uur en is met name geschikt voor het middenkader en hogere management.