Mediation

K

antharos gebruikt het transformatieve mediation model zoals ontwikkeld door R. A. Baruch Bush en J. P. Folger. In Nederland geïntroduceerd door Carol Bloom. Transformatie staat hier voor het transformeren van een vastgelopen communicatie naar een constructief gesprek. Het transformatieve model gaat er vanuit dat mensen in staat zijn om, ook in een conflict, zelf de regie in handen te nemen en als ze de kans krijgen op zoek zullen gaan naar mogelijkheden om zich te verbinden met anderen. Het enige dat de mediator hoeft te doen is die kansen bieden. 

Kantharos is gespecialiseerd in Mediation op de werkvloer.

Ontdek hier het Transformatieve Model.

Bekijk hier de huidige agenda voor training, mediation en dialoog.