Managen van verandering

E

en structuur kun je linksom of rechtsom organiseren, als je de cultuur niet meeneemt verandert er niet wezenlijk iets.

Enkele voorbeelden van opdrachten

  • Samenvoegen van faculteitsbibliotheken onder de centrale Universiteitsbibliotheek
  • Herstructurering van het klantmanagement in het facilitair bedrijf van een Hogeschool
  • Herstructurering en teamontwikkeling van de bedrijfsbeveiliging van een ziekenhuis
  • Herpositionering van de mediatheek van een Hogeschool