Netwerk

K

antharos is in 1983 opgericht door Lida van den Broek en Ida Sabelis. Beiden hebben een achtergrond als trainer en organisatieantropoloog. Momenteel is Kantharos een netwerkorganisatie, waarin wordt samengewerkt met een multicultureel samengestelde groep adviseurs en trainers uit verschillende vakgebieden.

Netwerkleden
Dr. Lida van den Broek

Dr. Lida van den Broek

Directeur en oprichter van Kantharos

Organisatieantropoloog, Gespecialiseerd in managen van (etnische) Diversiteit, pesten op het werk, conflict en verandermanagement.
T: 06 2296 4033
W: www.kantharos.com
   

Drs. Nirupa Shantiprekash

Drs. Nirupa Shantiprekash

Eigenaar van Shanti coaching & consultancy

Werkt op het gebied van diversiteit, inclusie en empowerment 
met als focus verdieping, versterking en verbinding.
T: 06 2928 1312
W: www.shanticc.nl
   

Ida Sabelis

Ida Sabelis

Medeoprichter van Kantharos

Universitair Hoofd Docent VU Sociale Wetenschappen – organisatiecultuur, diversiteit en tijd. Ze is op de eerste plaats onderzoeker.
T: 06 1479 4522
W: www.fsw.vu.nl
   

Marysia Weide

Marysia Weide

Sociaal Cultureel Antropoloog

Gespecialiseerd in diversiteitsmanagement en loopbaancoaching. Werkt zelfstandig als gecertificeerd Master NLP coach/counselor en is geregistreerd Chronisch Stress Reversal-coach.
T: 06 2061 0401
W: www.mbweide.nl
W: www.coachingindecultuur.nl
   

Lida Beers

Lida Beers

Senior adviseur Werving en Selectie

Assessments, coaching en loopbaanontwikkeling.
T: 06 2042 1203
   

Wilma Hanskamp

Wilma Hanskamp

Eigenaar van Talent2Use

Werkt als (Team)coach, trainer, gespreksbegeleider en (interim) adviseur in diverse organisaties.
T: 06 5757 3873
W: www.wilmahanskamp.nl
W: www.mw-inbedrijf.nl
   

Wieneke Emans

Wieneke Emans

Senior adviseur leiderschap, cultuur en Inclusie

Focus op verdieping en verbinding; begeleiden van management en teams in training en dialoog.
T: 06 4414 7944