Een kwestie van taal…

Nederlands spreken is vaak de eerste en belangrijkste eis die aan ‘anderstaligen’, die in Nederland wonen, gesteld wordt. Logisch, want wat begin je in een land zonder de taal te beheersen. Maar vaak worden er ook te hoge en te eenzijdige eisen aan de taalbeheersing gesteld en is er weinig tolerantie voor mensen die onze taal gebrekkig, of beter gezegd ‘anders’, spreken.

 

Integratie betekent dat ‘het’ van beide kanten moet komen. We stellen daarom voor om naast eisen aan de taalvaardigheid aan buitenlanders, ook eisen te stellen aan de luisterbereidheid van Nederlanders. En dat kan gemakkelijk. Doet u het volgende testje maar eens en kijk hoe veel u begrijpt van een tekst die niet correct is geschreven.

 

Lees deze tekst hardop:

Vlognes een sduite aan ene elgnese unvirestiet mkaat het niet

uit in wlke vlgrodoe de lttrees in een wrood satan, het eigne dat

 blargnrijek is, is dat de ersete en de ltaatse lttreer op de

gdoee palats satan. De rset kann ttaaol oiznn zjin maar

tcoh kunje het geod leezn. Dit kmot dradoot we niet ltteer voor

ltteer arpat lzeen maar wodoren in zijn gheel.

 

Datzelfde geldt dus ook voor luisteren. Als je goed en aandachtig luistert naar Nederlands dat ‘anders’ gesproken wordt, versta je er heel veel van. Bovendien is er een bonus. Want als er goed geluisterd wordt en er aandacht is, misschien zelfs een compliment dat iemand zo goed Nederlands spreekt, zult u zien dat de spreker onmiddellijk nog beter Nederlands spreekt. Terwijl als u iemand het gevoel geeft dat hij slecht spreekt en u er weinig van begrijpt, raakt diegene ontmoedigd en wordt de taalbeheersing á la minuut slechter.