Racisme, bestaat dat nog in Nederland?

Racisme, bestaat dat nog in Nederland? “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”, artikel 1...

Nederlanders in Rusland.

Nederlanders in Rusland. Enkele jaren geleden werd in Rusland een kleine groep oorspronkelijk Nederlanders ontdekt. Deze groep woont al vier eeuwen in Rusland en leeft nog steeds volgens duidelijk Nederlandse gebruiken. Ze leven hecht bij elkaar, richten hun huizen op...